KA220 Results from Poland

Poland Nationa Agency has announced the results for Erasmus+ KA220, 2021.

Here is the explanations and results from the Polish National Agency.

KOMUNIKAT NARODOWEJ AGENCJI


PROGRAMU ERASMUS+ I EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI
Informacja o wynikach konkursu wniosków złożonych w ramach AKCJI 2
Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa współpracy (KA220-SCH) w
ramach sektora Edukacja szkolna w programie Erasmus+,
w terminie do 21 maja 2021 r.


11 października 2021


Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informuje
o wynikach konkursu wniosków złożonych w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ w
ramach Akcji 2, Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa współpracy (KA220-SCH) w terminie
do 21 maja 2021 r. Decyzja została podjęta przez Dyrektora Narodowej Agencji Programu
Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 6 października 2021 r.
Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą
e-mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane
we wnioskach o dofinansowanie. Tą samą drogą zostaną przesłane informacje o dalszych krokach
związanych z zawarciem umowy finansowej.


Jednocześnie informujemy, że w przypadku błędów w kalkulacji budżetu we wnioskach, będą one
korygowane na etapie kontraktowania.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Skip to toolbar