Category: BULGARIA

Bulgaria National Agency Ka1 Results 2020

Bulgaria National Agency has announced KA1 results for 2020. You can see the appoved and rejected projects in the following links. a101http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2020/06/2020_KA101_School_education_Results.xlsxKa102http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2020/06/2020_KA102_VET_Results.xlsxKa103http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2020/06/2020_KA103_Results_selection.xlsxKa104http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2020/06/2020_KA104_Adult-education_Results.xlsxKa105R1http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2020/04/2020_KA105_Round_1_Results.xlsxKa107http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2020/06/2020_KA107_Results.xls
Read More

Bulgarian National Agency Ka101 Reserve List

Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Училищно образование” Списък с резерви в сектор “Училищно образование” по Покана за кандидатстване към 02.02.2017г. № Регистрационен номер на проекта
Read More

Bulgarian National Agency Ka101 Results 2017

№ Регистрационен номер на проекта Име на организацията Наименование на проекта Град Крайна оценка Поискано финансиране (в евро) Одобрено от НА финансиране (в евро) 1 2017-1-BG01-KA101-036117 ОУ “Христо
Read More
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Skip to toolbar