Month: May 2017

Bulgarian National Agency Ka101 Reserve List

Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Училищно образование” Списък с резерви в сектор “Училищно образование” по Покана за кандидатстване към 02.02.2017г. № Регистрационен номер на проекта
Read More

Bulgarian National Agency Ka101 Results 2017

№ Регистрационен номер на проекта Име на организацията Наименование на проекта Град Крайна оценка Поискано финансиране (в евро) Одобрено от НА финансиране (в евро) 1 2017-1-BG01-KA101-036117 ОУ “Христо
Read More
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Skip to toolbar