Pic Numarası Nasıl Alınır?

Okulumuzu Erasmus+ programına dahil edebilmek için neler yapmalıyız, hangi aşamaları bitirmeyeliz , kayıt işlemleri nasıl yapılır gibi konuları bir araya topladık bu linkte paylaştık. Bilgiler Türkiye Ulusal Ajansı’nın sayfasından alınmıştır. www.ua.gov.tr 

Erasmus+ Programına yapılacak başvurularda aşağıdaki basamaklar takip edilmelidir:

 • Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi
 • Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü
 • Mali Şartların Kontrolü
 • Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi

Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi

Erasmus + Programından yararlanmak isteyen tüm kurum/kuruluş/gruplar; Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalının Tek Kayıt Sistemine (Unique Registration Facility: URF) kayıt yaptırmak ve 9 (dokuz) haneli PIC kodu (Kullanıcı Tanımlama Kodu) almak zorundadır. Bu numara başvuru yapmak isteyenlerin başvuru formlarına ulaşmalarını sağlayacak ve Ulusal Ajansların yararlanıcı kurum/kuruluş/gruplar ile yapılacak tüm iletişimlerinde kullanılacaktır.

PIC Kodu almak için izlenmesi gereken adımlar:

Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemine (ECAS) kayıt olunması:

Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalı Tek Kayıt Sistemine (URF) kayıt olunması:
Avrupa Komisyonu tarafından Program Rehberinde yapılan düzeltme nedeniyle aşağıda verilen bağlantı adresleri de güncellenmiştir.

Yasal ve finansal belgelerin sisteme yüklenmesi:

 • Tüzel Kişilik Formu
 • Proje toplam hibesi 60.000 Avro’dan fazla ise finansal kapasite analizi için gerekli ilave belgeler.

Detaylar için lütfen Program Rehberinin C Bölümüne bakınız.

Başarılı bir kayıt işleminin sonunda kurumunuza bir PIC numarası verilecektir.

Başkanlığımız tarafından hazırlanan ECAS ve PIC Kodu rehber videolarını izlemek için tıklayınız.

Katılımcı portalına kayıt sırasında girilen alanların hangileri PIC no girince başvuru formuna otomatik gelmektedir? İki ortam arasındaki bağlantılı alanları öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
URF – Katılımcı Portalı Kaydı ile Başvuru Formu Arasındaki Bağlantılı Alanlar

Program Ölçütlerine Uygunluk

Başvuru sahipleri başvuru öncesinde aşağıdaki ölçütleri sağlamalıdır:

1. Uygunluk Ölçütleri:
Uygunluk ölçütleri genel olarak proje türü, hedef grup ve böyle bir projeye hibe sağlamak için gerekli başvuru şartları ile ilgilidir. Eğer projeniz bu ölçütleri karşılamıyorsa, değerlendirmeye alınmaksızın reddedilir.

2. Eleme Ölçütleri:
Başvuru sahipleri Avrupa Toplulukları genel bütçesinde uygulanan AB Finans Yönetmeliğinin 106. ve 107. Maddelerinde belirtilen şartlarda olmadıklarını beyan etmek zorundadırlar.  Program Rehberinin C Bölümü Eleme Ölçütleri kısmında yer alan şartların herhangi birinin kapsamında olan kurum/kuruluş/gruplar Erasmus+ Programında yer alamazlar.

3. Seçilme Ölçütleri:
Seçilme ölçütleri, başvuru sahibinin projesini tamamlayacak finansal ve idari kapasiteye sahip olup olmadığının Ulusal Ajans tarafından değerlendirilmesine imkân verir.

 • Finansal kapasite, başvuru sahibinin proje boyunca kendi faaliyetlerini sürdürmesine imkân verecek düzenli ve yeterli mali kaynaklara sahip olması anlamına gelmektedir. Finansal kapasite kontrolü kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için yapılmaz.
 • İdari kapasite, başvuru sahibinin öngörülen projenin yürütülmesi için gerekli mesleki / kurumsal yeterlik ve yetkinliğe sahip olduğunu göstermesi anlamına gelmektedir.

4. Hibe Ölçütleri:
Hibe ölçütleri, Erasmus+ Programı çerçevesinde Ulusal Ajansa hibe almak üzere sunulan projenin kalitesini değerlendirme imkânı veren göstergelerdir.

Mali Şartların Kontrolü

Hibe, aşağıdaki türlerden herhangi birinde olabilir:
–   Belgelendirilmiş (gerçek) masrafların belli bir oranının ödenmesi
–   Kişi / gün / ülke / ortak vs. başına belirlenmiş tutarlar (Birim masraf ölçeği) temelinde ödeme
–   Götürü miktarlar
–   Düz oranlı finansman
–   Üsttekilerin bileşimi.
Mali şartların detayları için Program Rehberinde ilgili faaliyetin finansman kuralları bölümünü inceleyiniz. Ayrıca, “AB Hibelerinde Uygulanan Esaslar” hakkında bilgi edinmek için Program Rehberinin C Bölümünde ilgili başlığı okuyunuz.

Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi

Başvuru Formlarının Doldurulması için Teknik Rehber
Ana Eylem 2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başvuru Rehberi (2017)

Erasmus+ Programının her bir alt faaliyeti için Avrupa Komisyonu veya Yürütme Ajansı veya Ulusal Ajans internet sayfasında yayımlanan e-formlar kullanılacaktır.

 • Başvuru formu indirilmeden önce başvuru öncesi kayıt işlemi yapılmalıdır.
 • Erasmus + Programının her bir alt faaliyeti için TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine kayıt olunarak başvuru formu indirilmelidir.
 • Başvuru formu doldurulurken Program Rehberi ve ilgili başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır.
 • Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgeler başvuru formuna eklenmelidir. (Belge ekleme işlemi pdf formatındaki başvuru formunda yer alan “Ekler” bölümünden yapılmalıdır).
 • Başvuru Formuna (M.Annexes) eklenmesi gereken belgeler:
  – Başvuru formundaki doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali,
  – Ortaklık Yetki Belgesi (mandate): Sadece okullar arasındaki Stratejik Ortaklık başvurularında bu belge zorunlu değildir. Diğer ortaklıklarda ise zorunludur.
  – Faaliyet Tablosu
 • Başvuru formu üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır.
 • Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için form ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine de yüklenmelidir.
 • Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

Önemli Not: Bu sayfadaki bilgiler Avrupa Komisyonunun ilan edeceği nihai başvuru formları ve ilgili bilgi / belgeler doğrultusunda güncellenecektir. Bu nedenle, lütfen nihai formların yayınlanmasını bekleyiniz ve web sayfamızı takip ediniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Skip to toolbar