Poland National Agency Ka226 Results

Poland National Agency announced Ka226 results. Here is the information given by Polish National Agency.

Erasmus+ Edukacja Szkolna Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (KA226) w sektorze Edukacja szkolna (termin składania wniosków: 29.10.2020 r.) 9 lutego 2021 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 29 października 2020 r. w akcji 2 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (KA226) w sektorze Edukacja Szkolna.

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków, zostaną wysłane drogą mailową na adresy email wnioskodawców, które zostały podane we wniosku o dofinansowanie. W przypadku organizacji, których wnioski zostały zatwierdzone, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1) Podpisanie umowy finansowej gwarantującej przyznanie zaakceptowanego dofinansowania może poprzedzić badanie wiarygodności finansowo-operacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia takiego badania zostaną przekazane w indywidualnych powiadomieniach.

2) Płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane w terminie gwarantowanym w umowie pomiędzy NA a Beneficjentem.

3) Organizacje, którym przyznano dofinansowanie (Beneficjenci) otrzymają drogą mailową informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.

UWAGA! Szkoły i inne instytucje podlegające pod organy administracji publicznej prosimy o uwzględnienie konieczności zgłoszenia swoim organom prowadzącym faktu przyznania dofinansowania, w celu uwzględnienia go w budżecie organu. W przypadku organizacji, których wnioski zostały umieszczone na liście rezerwowej, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją: Wnioski umieszczone na liście rezerwowej mają szansę na zaakceptowanie do realizacji jedynie w miarę sukcesywnego uwalniania się dostępnych środków finansowych dla sektora Edukacja Szkolna. W przypadku uzyskania środków finansowych Narodowa Agencja niezwłocznie poinformuje o zaistniałej sytuacji wnioskodawców umieszczonych na liście rezerwowej. Decyzje w tej sprawie mogą być podejmowane najpóźniej do 26.02.2021 r.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Skip to toolbar