Polish National Agency KA204 Results for 2017

Polish National Agency has announced the results for KA204 results. Total 20 projects have been funded by Polish National Agency.

 

Erasmus+ Edukacja dorosłych
Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 – Partnerstwa
strategiczne na rzecz edukacji dorosłych w programie Erasmus+
w roku 2017
(termin składania wniosków: 29 marca 2017 r.) | 14 lipca 2017 r.
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie
do 29 marca 2017 r. w akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych w sektorze
Edukacja dorosłych.
Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu, ze szczegółowymi informacjami
na temat przeprowadzonej oceny wniosków, zostaną wysłane drogą mailową na adresy osób
kontaktowych w organizacji wnioskodawcy, podanych we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku organizacji, których wnioski zostały zatwierdzone, prosimy o zapoznanie się
z poniższymi informacjami:
1) Podpisanie umowy finansowej gwarantującej przyznanie zaakceptowanego dofinansowania
może poprzedzić badanie wiarygodności finansowej. Szczegółowe informacje na temat
sposobu postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia takiego badania zostaną
przekazane w indywidualnych powiadomieniach.
2) Płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane w terminie gwarantowanym w umowie pomiędzy
Narodową Agencją a beneficjentem.
3) Organizacje, którym przyznano dofinansowanie – beneficjenci – otrzymają drogą mailową
informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.
W przypadku organizacji, których wnioski zostały umieszczone na liście rezerwowej,
prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1) Wnioski umieszczone na liście rezerwowej mają szanse na zaakceptowanie do realizacji
w miarę sukcesywnego uwalniania się dostępnych środków finansowych dla sektora Edukacja
dorosłych. W przypadku uzyskania środków finansowych Narodowa Agencja niezwłocznie
poinformuje o zaistniałej sytuacji wnioskodawców umieszczonych na liście rezerwowej.
Wnioski z listy rezerwowej są kierowane do realizacji wg kolejności na liście rezerwowej.
2) Decyzje w tej sprawie mogą być podejmowane najpóźniej do 31 grudnia 2017 r.
W przypadku wniosków, w których nie wszystkie organizacje partnerskie zostały pomyślnie
zwalidowane przez właściwe Narodowe Agencje (zapis „zatwierdzony warunkowo – oczekuje na
walidację partnera” w kolumnie „Decyzje”), warunkiem zatwierdzenia wniosku jest pomyślne
zakończenie procesu walidacji.

Here is the link for the results

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/komunikat_wyniki_konkursu_AE_KA2_2017.pdf

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Skip to toolbar