№ Регистрационен номер на проекта Име на организацията Наименование на проекта Град Крайна оценка Поискано финансиране (в евро) Одобрено от НА финансиране (в евро) 1 2017-1-BG01-KA101-036117 ОУ “Христо