Bulgarian National Agency Ka101 Results 2017

Регистрационен номер на проекта Име на организацията Наименование на проекта Град Крайна оценка Поискано финансиране (в евро) Одобрено от НА финансиране (в евро)
1 2017-1-BG01-KA101-036117 ОУ “Христо Смирненски” “Ключови компетентности в училището от 21 век” Раковски 97 23055 22635
2 2017-1-BG01-KA101-035831 133 СУ “А.С.Пушкин” “Да направим училището по-интерактивно и интернационално” София 96 30250 28150
3 2017-1-BG01-KA101-035886 Профилирана Гимназия “Яне Сандански” “Към нови хоризонти в българското образование” Сандански 96 23410 22430
4 2017-1-BG01-KA101-035906 СУ “Свети Паисий Хилендарски” “Приобщаващото образование – мисия на СУ “Св. Паисий Хилендарски”” Златица 96 14000 14000
5 2017-1-BG01-KA101-036069 ДГ “Братя Грим” “Иновация чрез квалификация” Шумен 96 8605 8605
6 2017-1-BG01-KA101-035521 СУИЧЕ  “Д-р Петър Берон” “Connecting Language Into Learning – CLIL” Перник 95 44840 39180
7 2017-1-BG01-KA101-035540 ОУ “Максим Горки” “Училище на 21-ви век” Левски 95 22170 21810
8 2017-1-BG01-KA101-035608 ОУ “Д-р Иван Селимински” “Модерно образование, ориентирано към личността на ученика- интереси, потребности, заложби” Сливен 95 12745 12105
9 2017-1-BG01-KA101-035748 119 СУ “Академик Михаил Арнаудов” “По-сигурни днес и утре” София 95 31765 31765
10 2017-1-BG01-KA101-036167 18 СУ “Уилям Гладстон” “Приобщаващото образование – промяна на средата, а не на индивида.” София 94,5 47400 45160
11 2017-1-BG01-KA101-035504 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски” “ИКТ – Иновативни, Комуникативни, Технологично грамотни учители” София 94 64575 59395
12 2017-1-BG01-KA101-035707 СУ “Св. Климент Охридски” “МОТИВАЦИЯ И ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА МОДЕРНО ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ” Варна 94 14600 14600
13 2017-1-BG01-KA101-035772 ПМГ “Екзарх Антим I” “В час с технологиите за по-качествено образование” Видин 94 17335 17335
14 2017-1-BG01-KA101-035905 СУ “Св.Св.Кирил и Методий” “Интеркултурни компетенции и технологии – пътя към успеха” Бургас 94 12505 11455
15 2017-1-BG01-KA101-035987 ГПЧЕ “Симеон Радев” “Учители в действие” Перник 94 38075 37780
16 2017-1-BG01-KA101-035927 СУ “Гео Милев” “Key 4 You- ключови и универсални компетенции за учители и ученици” Варна 93 43385 42125
17 2017-1-BG01-KA101-035588 ОУ “Отец Паисий” “Ефективна класна стая” Варна 92 4750 4750
18 2017-1-BG01-KA101-035718 128 СУ “Алберт Анщайн” “Дигитални образователни средства – стъпка напред към модерно Европейско измерение” София 92 12675 12675
19 2017-1-BG01-KA101-035789 ДГ “Зора” “Организация и управление в образованието и обмен на добри професионални практики” Дупница 92 5060 3910
20 2017-1-BG01-KA101-035904 СУ “Св. Климент Охридски” “Дигитална ръка за помощ” Добрич 92 18850 18850
21 2017-1-BG01-KA101-036036 СУ “Петко Р. Славейков” “Качествено образование = Добро бъдеще” Видин 92 24300 24300
22 2017-1-BG01-KA101-036065 ПМГ “Яне Сандански” “Предизвикателства на иновациите и дигиталните технологии в образованието” Гоце Делчев 92 9465 6310
23 2017-1-BG01-KA101-035636 СУ “Св. Паисий Хилендарски” “Идентифициране на бариерите пред ученето – специални образователни потребности” Хасково 91 19550 19550
24 2017-1-BG01-KA101-036001 ОУ “Христо Ботев” “Творчеството в класната стая” с. Крайници 91 3820 3650
25 2017-1-BG01-KA101-035752 СУ “Св. Св. Кирил и Методий” “Иновационни подходи в обучението по английски език” Велинград 90,5 20090 19730
26 2017-1-BG01-KA101-035760 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” “Обърната класна стая” с. Войводиново 90 4330 4330
27 2017-1-BG01-KA101-035996 ДГ 1 “Здравец” “Добре квалифицирани учители, добър мениджмънт, добрър шанс за успех” Казанлък 90 6700 6700
28 2017-1-BG01-KA101-036019 СУ “Васил Левски” “Креативна класна стая – използване на аудио-визуални средства и социални медии” Карлово 90 21396 20886
29 2017-1-BG01-KA101-036051 ПЕГ “Екзарх Йосиф  I” “Решителни, енергични, иновативни, емблематични – РЕШЕНИЕ” Ловеч 90 31910 31350
30 2017-1-BG01-KA101-035489 Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство “Креативност, иновации, мотивация и нова методика на преподаване” Враца 88 39420 19710
31 2017-1-BG01-KA101-035550 163 ОУ “Черноризец Храбър” “Дигиталните компетентности на  учителите – за иновативен подход към учениците  от  XXI век” София 88 19355 8295
32 2017-1-BG01-KA101-035589 1 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” “Нови тенденции и предизвикателства в образователния процес.” Гоце Делчев 88 13275 5635
33 2017-1-BG01-KA101-035816 2 СУ “Акад. Емилиян Станев” “Пътуваща дигитална класна стая на 21. век – науки, литература и технологии  – втора фаза” София 88 34650 34650
34 2017-1-BG01-KA101-035971 105 СУ “Атанас Далчев” “Да бъдем иновативни учители на мотивирани ученици” София 88 33395 22985
35 2017-1-BG01-KA101-036068 ОУ “Христо Ботев” “Иновативни решения за успешно и желано училище” Раковски 88 37065 15520
36 2017-1-BG01-KA101-035803 19 СУ “Елин Пелин” “Съвременно образование и общуване без граници” София 87 22230 9040
37 2017-1-BG01-KA101-035817 Център за подкрепа и личностно развитие -Ловеч “Европейският опит – добро начало за Ученическо общежитие Ловеч като Център за подкрепа и личностно развитие” Ловеч 87 18300 18300
38 2017-1-BG01-KA101-036042 Професионална гимназия по механоелектротехника – Хасково “Нови технологии в класната стая, въвеждани чрез метода  “Учене чрез правене”” Хасково 87 16920 16410
39 2017-1-BG01-KA101-036120 ПГ “Атанас Буров” “Нови педагогически тенденции” Силистра 87 6570 6570
40 2017-1-BG01-KA101-035665 ПГИ “Д-р Иван Богоров” “Обединение на английски език-бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение” Варна 86 27118 25550
41 2017-1-BG01-KA101-036043 22 СУ “Георги С. Раковски” “Партньорство в обучението чрез мишката” София 86 28850 28850
42 2017-1-BG01-KA101-035913 СУ “Георги Измирлиев” “Разчупи формалното образование!” Горна Оряховица 85 19760 7410
43 2017-1-BG01-KA101-036113 ЧПГТП “Райко Цончев” “Непрекъснато професионално усъвършенстване-ключ към иновативно образование” Добрич 85 12870 12870
44 2017-1-BG01-KA101-035814 ЧПГ  “АК – Аркус” “Learning for Better Teaching” Велико Търново 84 55370 37120
45 2017-1-BG01-KA101-035860 Езикова гимназия “А.С. Пушкин” “Иновативната квалификация на учителя – ключ към съвременното българско образование” Варна 84 32085 32085
46 2017-1-BG01-KA101-036012 ОУ “Неофит Рилски” “Обучение на деца със специални образователни потребности и приобщаващо образование” Дупница 84 7300 7130
47 2017-1-BG01-KA101-035795 ЧОУ “Света София” “Достъпното oбразование на 21-ви век- креативност и технологи на бъдещето.” София 83 32770 23350
48 2017-1-BG01-KA101-035880 СУ “Константин Константинов” “Иновации за всички” Сливен 83 24400 14900


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Skip to toolbar