Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Училищно образование” Списък с резерви в сектор “Училищно образование” по Покана за кандидатстване към 02.02.2017г. № Регистрационен номер на проекта