Bulgarian National Agency Ka101 Reserve List

Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Училищно образование”
Списък с резерви в сектор “Училищно образование” по Покана за кандидатстване към 02.02.2017г.
Регистрационен номер на проекта Име на организацията Наименование на проекта Град Крайна оценка Поискано финансиране (в евро) Одобрено от НА финансиране (в евро)
1 2017-1-BG01-KA101-035651 Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици “Свети Методий” “Съвременното образование: лично, иновативно и мобилно – печеливш билет за бъдещето” София 82,5 31610 9095
2 2017-1-BG01-KA101-036040 ДГ 1 “Ведрица” “Креативни и иновативни в отговор на съвременните търсения в образованието” Благоевград 82 11720 5860
3 2017-1-BG01-KA101-035512 СУ “Христо Ботев” “Езикът – пътуване към други светове и култури” Айтос 81 33700 14940
4 2017-1-BG01-KA101-035895 СУ “Христо Ботев” “Умна класна стая – новите технологии в чуждоезиковото обучение” Враца 81 27045 27045
5 2017-1-BG01-KA101-035527 ОУ “Кочо Честименски” “Предизвикателството да си учител на новите деца” Пловдив 80 69125 25850
6 2017-1-BG01-KA101-035984 СУ с преподаване на немски език “Фридрих Шилер” –  Русе “ИКТ, интернационализация и европейско измерение в образователния процес в СУПНЕ” Русе 80 24620 24120
7 2017-1-BG01-KA101-035849 ДГ “Първи Юни” “ИКТ за съвместно проектно- базирано преподаване и учене” Горна Оряховица 79,5 8780 8780
8 2017-1-BG01-KA101-035623 ПМГ “Константин Величков” “Обърната класна стая” Пазарджик 79 36500 36500
9 2017-1-BG01-KA101-035684 ПГПАЕ “Гео Милев” “Превърни огледалата в прозорци! Осмели се, бъди лидер на прекрасното си бъдеще!” Бургас 79 45541 28919
10 2017-1-BG01-KA101-035840 39 СУ “Петър Динеков” “Повишаване качеството на обучението чрез използване на иновативни методи и  европейски практики в българското училище” София 79 11575 11295
11 2017-1-BG01-KA101-035701 25 ОУ “Доктор Петър Берон” “Европейските проекти – път към европейско бъдеще за децата ни” София 78,5 37875 7155
12 2017-1-BG01-KA101-036121 ОУ “Св. Климент Охридски” “Нека ученето бъде твоята супер сила” Хасково 78,5 17920 17920
13 2017-1-BG01-KA101-035744 ЧСУ “Дружба” “ICT in Education and Smart Boards” Пловдив 78 20400 20400
14 2017-1-BG01-KA101-035539 ОУ “Иван Хаджийски” “Професионално развитие на учителите- ИКТ за съвместно и проектно- базирано преподаване и учене” Троян 77,5 13170 4390
15 2017-1-BG01-KA101-035511 НТГ- Пловдив “Преподаването в 21-ви век – иновации и креативност” Пловдив 77 50280 17150
16 2017-1-BG01-KA101-035727 СУ “Иван Вазов” “SET FOR SUCCESS: Училище за утрешния ден” Мездра 77 14430 13080
17 2017-1-BG01-KA101-036094 ПГИ “Д-р Иван Илиев” “Дигитални умения и иновативни подходи в класната стая” Благоевград 77 21255 21255
18 2017-1-BG01-KA101-036119 РУО – Стара Загора “Обмен на методически практики в сферата на селското стопанство и туризма” Стара Загора 77 64625 18095
19 2017-1-BG01-KA101-035563 1 ОУ “Васил Левски” “Редуциране на преждевременното напускане на училище” Костинброд 76 26510 25575
20 2017-1-BG01-KA101-035593 СУ “Св. Климент Охридски” “Училище извън класната стая – за добрия учител целият свят е материал за преподаване” с. Дългопол 76 7040 7040
21 2017-1-BG01-KA101-035802 4 ОУ “Проф. Джон Атанасов” “Курс за развитие на мениджъра на европейски проекти.” София 76 11730 3630
22 2017-1-BG01-KA101-035809 ОУ “Иван Батаклиев” “Иновативни инструменти и  ресурси за насърчаване креативността и мотивацията на учениците” Пазарджик 76 12540 12540
23 2017-1-BG01-KA101-035822 ПМГ “Акад. Иван Гюзелев” “Таблети и смартфони: използване на мобилните устройства като образователни инструменти” Габрово 76 5440 4820
24 2017-1-BG01-KA101-035992 СУ “Пейо Крачолов Яворов” “Съвременните учители – иновативни и креативни професионалисти” Чирпан 76 27045 27045
25 2017-1-BG01-KA101-036092 СУ ” Проф. Д-р Асен Златаров” “ИКТ в класната стая” Първомай 76 31465 29305
26 2017-1-BG01-KA101-035583 ПГИИ “Джон Атанасов” “Иновации в преподаването и ученето” Търговище 75 9765 9625
27 2017-1-BG01-KA101-035587 ПАГ “Гео Милев” – Русе “Усвояване на иновативни  и ефективни методи на преподаване” Русе 75 49070 15955
28 2017-1-BG01-KA101-035662 ПГТ “Александър Паскалев” “Оптимизиране на езикови компетентности за професионален и социален успех” Хасково 75 7660 7300
29 2017-1-BG01-KA101-035790 4 ОУ “Димчо Дебелянов” “Развитие в преподаването на Английски език, практически идеи и дейности в класната стая и извън нея – училище с бъдеще” Благоевград 75 3650 3650
30 2017-1-BG01-KA101-035602 СУ “Иван Вазов” “Щастливо училище” Вършец 74 14000 13830
31 2017-1-BG01-KA101-036008 ПМГ “Свети Климент Охридски” “Мобилното образование – адекватен отговор на съвременните образователни търсения” Силистра 74 11125 11125
32 2017-1-BG01-KA101-035661 46 ОУ “Константин Фотинов” “Активна класна стая: иновативни преподавателски умения, ефективно учене,  позитивна училищна среда” София 73,5 24775 5650
33 2017-1-BG01-KA101-036052 СУ “Димитър Талев” “Посети, научи и приложи” Добрич 73,5 3100 3100
34 2017-1-BG01-KA101-035645 ОУ “Христо Ботев” “Европейски модели за изграждане на съвременно училище” Мездра 73 26210 14360
35 2017-1-BG01-KA101-035710 РУО -София град ,,Ефективни преподавателски практики в приобщаващата класна стая” София 73 56810 9880
36 2017-1-BG01-KA101-035832 РУО -София град “Електронно оценяване. Оценяване с дигитални средства на/за обучение” София 72,5 52440 9120
37 2017-1-BG01-KA101-036165 ОУ “Стефан Захариев” “Стъпка по стъпка” Пазарджик 72,5 17360 17360
38 2017-1-BG01-KA101-035546 164 ГПИЕ “Мигел де Сервантес” “Знаем повече – правим повече. Обучаваме по-добре” София 72 26510 9780
39 2017-1-BG01-KA101-035866 СУ ” Методи Драгинов” “Квалифицирани учители – съвременно образование – успешни ученици.” с. Драгиново 72 9710 9710
40 2017-1-BG01-KA101-036063 НПМГ “Акад. Л. Чакалов” “Нова Педагогика в Модерната Гимназия” София 72 30396 19280
41 2017-1-BG01-KA101-035686 ПГЧЕ “Васил Левски” “Уверени и мотивирани учители в класната стая” Бургас 71 12815 12815
42 2017-1-BG01-KA101-035851 138 СУ “Професор Васил Златарски” “Технология, методика и ефективно управление на съвременното училище и интеграция на децата със СОП” София 71 58735 20995
43 2017-1-BG01-KA101-035549 ДГ № 3 “Теменуга” “Иновациите – ключ към успеха” Казанлък 70,5 26720 13080
44 2017-1-BG01-KA101-035653 ПГЕЕ- Пловдив “Съвременно обучение за перспективно бъдеще” Пловдив 70,5 28560 15260
45 2017-1-BG01-KA101-035559 ПМПГ “Свети Климент Охридски” “Европейски иновации в българското училище” Монтана 70 4650 4395
46 2017-1-BG01-KA101-035646 ПГ по механоелектротехника – Пазарджик “Да станем по-добри в професията” Пазарджик 70 37400 10140
47 2017-1-BG01-KA101-035683 ПГЗ “Стефан Цанов” “Интегриране на информационните технологии в процеса на преподаване” Кнежа 70 30900 9270
48 2017-1-BG01-KA101-036200 ОУ “Доктор Петър Берон” “Да приобщим децата със СОП и децата с етничен произхдод чрез опознаване на британската култура.” с. Овощник 70 5640 2820
49 2017-1-BG01-KA101-035780 1 ОУ “Св Климент Охридски”- “Креативни учители в действие” Сандански 69,5 15496 7300
50 2017-1-BG01-KA101-035973 2 ОУ “Гоце Делчев” “Преподаване в различна класна стая чрез нови технологии – мотивиране на учениците за учене” Гоце Делчев 69,5 16970 16605
51 2017-1-BG01-KA101-036118 РУО- Смолян “Социални и емоционални компетентности за по-добри образователни резултати” Смолян 69,5 66010 25830
52 2017-1-BG01-KA101-035515 ПГ по туризъм “Д-р Васил Берон” „Европейски опит в обучението по предприемачество – път за успех на младите“ Велико Търново 69 19100 5730
53 2017-1-BG01-KA101-035749 СУ “Христо Ботев” “Успяваме заедно – учители и ученици!” Кубрат 69 26791 26791
54 2017-1-BG01-KA101-035827 2 ОУ “Петко Рачев Славейков” “Да изпреварим бъдещето” Стара Загора 69 36060 6010
55 2017-1-BG01-KA101-035910 202 ОУ “Христо Ботев” “Обучение за бъдещето” с.Долни Пасарел 69 21660 14280
56 2017-1-BG01-KA101-036024 1 СУ “Пенчо П. Славейков” “Компетентни, креативни и комуникативни в класната стая!” София 69 53670 53670
57 2017-1-BG01-KA101-035995 ПГПИ “Проф. д-р Димитър Табаков “Иновативни образователни технологии” Сливен 68 17560 17200
58 2017-1-BG01-KA101-036122 ДГ “Явор” “Можещи учители, успешни деца!” Габрово 68 9030 9030
59 2017-1-BG01-KA101-035998 ЧДГ  “Детска академия” “Играй – Споделяй – Научавай – Израствай” София 67 6379 6249
60 2017-1-BG01-KA101-036031 ЧОУ “Бургас” Добри практики – добри резултати Бургас 67 15100 14250
61 2017-1-BG01-KA101-035919 ОУ “Панайот Волов” “Европейски измерения на образователния процес – компетентности за педагози по прилагане стандарта за приобщаващо образование на ученици от предучилищно и начално училищно обучение” Пловдив 66 50150 50150
62 2017-1-BG01-KA101-036053 ЕГ  “Бертолт Брехт” “Качествено чуждоезиково обучение- ключ към успешната професионална реализация” Пазарджик 66 25645 25645
63 2017-1-BG01-KA101-035643 РУО – Пазарджик “Природните науки вдъхновяват” Пазарджик 65,5 50335 38300
64 2017-1-BG01-KA101-035735 РУО -София град “Френският език и образователен модел в действие” София 65 57625 23050
65 2017-1-BG01-KA101-035773 ПГСА- Пазарджик “Интегриране на ИКТ  в обучението” Пазарджик 65 8360 8360
66 2017-1-BG01-KA101-036173 НУ “Св. Климент Охридски” “Да знаем и можем повече.” Кюстендил 65 14600 7300
67 2017-1-BG01-KA101-036166 Начално базово училище “Михаил Лъкатник” “НБУ – Новото Българско Дигитално Училище” Бургас 64,5 23060 17180
68 2017-1-BG01-KA101-035768 ПГПНЕ “Гьоте” “Учители+” Бургас 64 19198 18688
69 2017-1-BG01-KA101-035843 Сдружение “Първа Софийска математическа гимназия” “Да поощрим творческото мислене” София 64 25140 23460
70 2017-1-BG01-KA101-036116 ППМГ “Акад. Никола Обрешков” “Утвърждаващо училище: сърца в образованието” Бургас 64 33491 11787
71 2017-1-BG01-KA101-035688 ПГИ “Алеко Константинов” “Нашето училище УТРЕ” Кърджали 63,5 15500 15500
72 2017-1-BG01-KA101-035580 ПГАСГ “Архитект Камен Петков” “Технологично-пристратяващ английски” Пловдив 63 7600 3800
73 2017-1-BG01-KA101-035881 СУ “Никола Й. Вапцаров” “Учителят е крайкъгълният камък” Айтос 63 58955 58955
74 2017-1-BG01-KA101-036041 Сдружение “Училище за нашите деца” “Повишаване квалификацията на валдорфски преподаватели” София 63 36035 36035
75 2017-1-BG01-KA101-035631 ДГ “Първи Юни” “Творчество в преподаването  с помощта на ИКТ: дигитална класна стая” Карлово 62,5 22800 4560
76 2017-1-BG01-KA101-035613 СУ “Св. Св. Кирил и Методий” “Управление на  междукултурни проекти за обмен в Европа” Рудозем 62 8520 6680
77 2017-1-BG01-KA101-035616 СУ “Петко Рачев Славейков” “Интегриране на ИТ и мобилни технологии в профилираното обучение, с акцент върху езиковото обучение” Трявна 62 7920 7920
78 2017-1-BG01-KA101-035638 ПТГ “Д-р Никола Василиади”- Габрово “Иновативни и креативни подходи към преподаване на чужди езици” Габрово 62 19020 18600
79 2017-1-BG01-KA101-035654 ЧПГЧО “Челопеч” “Въвеждане на иновативни практики за динамично развитие на съвременното училище” с. Челопеч 62 83980 20595
80 2017-1-BG01-KA101-035695 ЧЕГ “Проф.Иван Апостолов” “Преодоляване на езикови и личностни бариери” София 62 36620 35920
81 2017-1-BG01-KA101-035870 СУ “Христо Ботев” “Извън кутията” Карнобат 62 28710 27170
82 2017-1-BG01-KA101-035828 17 СУ “Дамян Груев” “За ръка с моя учител към 21-ви век” София 61 12750 12750
83 2017-1-BG01-KA101-035537 СУ “Д-р Петър Берон” “Здравето преди всичко. Училището-основа за  развитие на здравословен начин на живот” Пазарджик 60 29020 28020
84 2017-1-BG01-KA101-035560 144 СУ “Народни будители” “Творчеството в преподаването за по-добро поведение в класната стая и как да използваме музиката, изкуството, ИКТ и спорта в образованието” София 60 32925 32925
85 2017-1-BG01-KA101-035801 ГПЧЕ  “Проф. д-р Асен Златаров” “Иновативното училище – училище на бъдещето.” Хасково 60 28500 26700
86 2017-1-BG01-KA101-035989 СУ “Никола Войводов” “ИКТ за преподаване  и  учене” Враца 60 16320 15200
87 2017-1-BG01-KA101-035994 СУ ” Йордан Йовков” “Прилагането на добри практики – гаранция за добри резултати.” Бургас 60 58800 9800
88 2017-1-BG01-KA101-036055 ППМГ- Ловеч “Креативност и иновации” Ловеч 60 31215 31215
89 2017-1-BG01-KA101-036064 ГПЧЕ “Иван Вазов” “Компетенции и предизвикателства в преподаването на предмет  на чужд език” Смолян 60 11286 11286
90 2017-1-BG01-KA101-036114 134 СУ “Димчо Дебелянов” “Новите технологии за иновативност и креативност в класната стая” София 60 24165 24165
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Skip to toolbar