Turkish National Agency KA105-KA125-KA205-KA347 Results 2018 R1

Turkish National Agency has announced the results for KA105- KA125- KA205 and KA347 for 2018 Round 1. Here is the announcement from Turkish National Agency;

2018/R1 Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar ve Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek-Yapılandırılmış Diyalog proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Söz konusu dönemde tüm eylemler için toplam 794 başvurudan 113’ü desteklenmiştir.

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup gerekli durumlarda Başkanlığımız sözleşme aşamasında proje hibesinde revizyon yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Proje sonuçlarına ilişkin bildirimler, önümüzdeki günlerde başvuru sahibi kurumlara gönderilecektir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak Erasmus+ Gençlik Programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, bu vesile ile başarılı projeleri kutlar, hibe desteği alamayan kurum ve kuruluşlarımızın yeni dönemde yeni projelerini bekleriz.

2018 / R1 Erasmus +  Key Action 1 Individuals Learning Mobility,  Key Action 2 Strategic Partnerships and Key Action 3 Support for Policy Reform-Structured Dialogue project proposal evaluation process has been completed. In the period, 113 of 794 applications were supported for all actions.

Notifications of project results will be sent to applicant institutions in the coming days.

We would like to thank you for your interest in the Erasmus + Youth Program as the European Union Center for Education and Youth Programs. We congratulate you on successful projects and expect new projects from our institutions and organizations that have not received grant support.

Here is the list of funded KA105 Projects;

Here is the list of funded KA125 Projects;

Here is the list of funded KA205 Projects; 

Here is the list of funded KA347 Projects;

Here is the list of reserved projects for Ka105, KA125, KA205 and KA347;

 

 

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Skip to toolbar