Estonia KA2 Results Information from Estonia National Agency in Estonian

Erasmus+ toetab Eesti hariduse rahvusvahelist koostööd 10 miljoni euroga

Erasmus+ programmi toetatud tegevused jagunevad õpirändeks ja strateegiliseks koostööks. Õpirändesse saab minna vähemalt 3212 osalejat ning toetust sai 11 rahvusvahelise koostöö projekti.

Õpirände projektid

Erasmus+ hariduse valdkonna õpirände projektide 2016. aasta taotluste tähtajaks esitati kokku 121 taotlust Euroopa-siseseks õpirändeks ning 9 taotlust kõrghariduse üleilmseks õpirändeks. Erasmus+ õpirändeks taotletud eelarve kokku oli rohkem kui 10,3 miljonit eurot. Kokku taotleti toetust ligikaudu 4470 õpirändeks.

Hindamise järgselt otsustati toetada kokku 88 projekti rohkem kui 7,8 miljoni euro ulatuses. Toetuse saanud 80 Euroopa-sisest õpirändeprojekti võimaldavad osaleda vähemalt 2860 osalejal ning 8 üleilmset õpirändeprojekti vähemalt 352 osalejal. Taotletud õpirännetest said toetuse 72%.

Kõrghariduse valdkonna Euroopa sisese õpirände toetussummade seas on ka Haridus- ja teadusministeerium toetus üliõpilaste õpirändele, kokku üle 248 000 Euro.

NB! Toetusesaajate nimekiri on seisuga 01.07.2016 ja ei ole lõplik. Euroopa-sisese täiskasvanuhariduse valdkonna õpirändeprojektidele on avatud täiendav taotlustähtaeg (04.10.2016) ning kõrghariduse üleilmse õpirändeprojektidel on samuti avatud täiendav taotlustähtaeg (15.09.2016).

Strateegilise koostöö projektid

Hariduse valdkonna strateegilise koostöö projektide taotluste esitamise tähtajaks esitati kokku 51 taotlust (21 üldhariduse, 12 kutsehariduse, 10 kõrghariduse ja 8 täiskasvanuhariduse projekti) enam kui 10 miljonile eurole. Taotletud eelarve ületas rohkem kui kolmekordselt Euroopa Komisjoni eraldatud koostööprojektide eelarve Eestile.

Taotlejaid oli üheteistkümnest maakonnast, kõige arvukamalt Harjumaalt, kokku 24 taotlust. Hindamise järgselt otsustati esialgu toetada kokku 11 strateegilise koostöö projekti rohkem kui 2,28 miljoni euro ulatuses. Taotlejatest rohkem kui viiendik (22%) said Euroopa Komisjoni toetuse

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Skip to toolbar